fout

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)fout
Definitie (nl)het verschil tussen een gemeten/benaderde waarde en de echte waarde
Toelichting (nl)Omdat de echte waarde vaak niet bekend is, is ook de fout niet bekend (anders kon de fout worden verwijderd). Meestal is er wel aan te geven hoe groot de kans is dat de fout tussen bijvoorbeeld +2 en -2 cm in zit.
Label (en)error
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
foutCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Fout (Domeinwaarde)Gerelateerdfout
RDF.jpg
Aquo history.png