blowerruimte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)blowerruimte
Definitie (nl)ruimte waar de blower(s) opgesteld staat(n)
Label (en)blower room
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
blowerruimteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Blowerruimte (Domeinwaarde)Gerelateerdblowerruimte
RDF.jpg
Aquo history.png