auxotroof

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)auxotroof
Definitie (nl)organisme heeft het vermogen verloren om een bepaalde voedingsstof aan te maken en is dan ook afhankelijk van de aanvoer van deze stof van buitenaf om te kunnen groeien.
Toelichting (nl)Bepaalde auxotrofe algen hebben bijvoorbeeld vitaminen nodig van buitenaf om de fotosynthese te kunnen voltrekken.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
auxotroofCategorie van
auxotroofGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
nutriënten (Begrip)Gerelateerdauxotroof
organisme (Begrip)Gerelateerdauxotroof
RDF.jpg
Aquo history.png