nutriënten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)nutriënten
Definitie (nl)hiermee worden met name mineralen aangeduid, die essentieel zijn voor de groei van planten
Synoniem (nl)voedingsstoffen
Label (en)nutrients
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
nutriëntenBreder
nutriëntenCategorie van
nutriëntenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stikstof (Begrip)Bredernutriënten
Nutriënten (Domeinwaarde)Gerelateerdnutriënten
auxotroof (Begrip)Gerelateerdnutriënten
RDF.jpg
Aquo history.png