4-nitrosodifenylamine

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel4-nitrosodifenylamine
Omschrijving4-nitrosodifenylamine
Id3088
Codes4NO2sDFyAe
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2014-05-10
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer156-10-5
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
4-nitrosodifenylamineBreder


RDF.jpg
Aquo history.png