Wat levert gebruik van Aquo op?

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 24 sep 2023 om 03:01 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Publicatie=Publiceren }} Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om op een uniforme en efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen partijen...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Dankzij de Aquo-standaard is het mogelijk om op een uniforme en efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij waterbeheer. Bovendien maakt toepassing van de standaard het mogelijk om informatie zodanig te ordenen en te beheren dat de actualiteit, juistheid en consistentie van die informatie wordt geborgd.

De Aquo-standaard draagt bij aan de kwaliteit van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert voordeel op in tijd en geld. En omdat elke leverancier gebruik kan en mag maken van de open standaard ben je niet afhankelijk van een specifieke leverancier.

Kwaliteit, efficiency.jpg

De voordelen van de Aquo-standaard

Kwaliteit, efficiency, gebruiksgemak en tijdwinst

Als iedereen in de watersector bij de uitwisseling van informatie dezelfde begrippen gebruikt, zorgt dat voor duidelijkheid en voorkomt dat ruis. Als je in al je interne rapportages, correspondentie en documentatie dezelfde begrippen toepast, heeft dat een direct, positief effect op de efficiency binnen je organisatie en de kwaliteit van je diensten en producten.

De Aquo-standaard bevat begrippen voor termen die binnen de watersector gangbaar zijn. Door toepassing van de standaard is een efficiënte en duidelijke uitwisseling van (meet)gegevens tussen het analyserend laboratorium en opdrachtgever mogelijk. Bovendien maakt standaardisatie het mogelijk om landelijke beelden te creëren, ook al zijn de onderliggende gegevens bepaald en verzameld door verschillende waterbeheerders.

Leveranciersonafhankelijkheid en lagere kosten

Toepassing van een open standaard zorgt ervoor dat computersystemen onderling beter kunnen samenwerken en informatie relatief gemakkelijk kunnen ordenen en uitwisselen. We noemen dit interoperabiliteit. Dankzij de standaard kunnen verschillende systemen gebruik maken van dezelfde taal en jargon. Deze onafhankelijkheid van een computertaal voorkomt afhankelijkheid van een bepaalde leverancier (de zogenaamde vendor lock-in). En dankzij die onafhankelijkheid kun je altijd zonder hoge kosten overstappen naar een andere leverancier.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

In de Aquo-standaard worden de aan water gerelateerde termen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beheerd. Deze worden via een API-koppeling ingelezen in het DSO.