chemosynthese

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 19:37
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)chemosynthese
Definitie (nl)biologische omzetting van anorganische koolstofmoleculen en nutriënten naar organische verbindingen, nodig voor de opbouw van het organisme door gebruik te maken van chemische energie.
Toelichting (nl)Anorganische moleculen (zoals waterstofgas en waterstofsulfide) worden eerst door het organisme geoxideerd, waarbij energie vrijkomt. Deze chemische energie (en niet zonne-energie) wordt gebruikt als energiebron voor de biosynthese. Vele bacteriën in en o
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
chemosyntheseCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png