analysemonster

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)analysemonster
Definitie (nl)monster dat door het laboratorium wordt of is geanalyseerd.
Toelichting (nl)Een monster kan samengesteld zijn uit één of meerdere veldmonsters.
BronNEN5717:2009.nl
Begin geldigheid2017/12/20
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
analysemonster (Domeinwaarde)Gerelateerdanalysemonster
RDF.jpg
Aquo history.png