middenkruinlijn

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 21:35
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)middenkruinlijn
Definitie (nl)lijn die het midden van de kruin van de waterkering markeert
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Middenkruinlijn (as) (Domeinwaarde)Gerelateerdmiddenkruinlijn
RDF.jpg
Aquo history.png