condenspomp

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 19:41
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)condenspomp
BronNCS
Begin geldigheid2016/01/20
Eind geldigheid2021/12/15
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
condenspompCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png