Eigenschap:Waarde

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Asfaltbeton 8-11 surf  +
Aantal vrijheidsgraden  +
Aantal waarnemingen (steekproef)  +
Asbestverdacht materiaal  +
B
Bims  +
Bims  +
C
Covariantie  +
D
dicht asfaltbeton  +
dicht asfaltbeton 0/11  +
dicht asfaltbeton 0/11-0/16  +
dicht asfaltbeton 0/16  +
dicht asfaltbeton 0/6  +
dicht asfaltbeton 0/6-0/8  +
dicht asfaltbeton 0/8  +
dicht asfaltbeton 0/8-0/11  +
E
emulsie-asfaltbeton  +
emulsie-asfaltbeton 0/3  +
emulsie-asfaltbeton 0/6  +
emulsie-asfaltbeton 0/8  +
G
grindasfaltbeton  +