Zoeken op de Aquo Wiki omgeving


Er zijn 6 verschillende manieren om de Aquo Wiki te doorzoeken.

Zoeken met de zoekbalk bovenaan de pagina's

Hierbij worden de Begrippen, Domeinwaarden/tabellen en objecten uit de Informatiemodellen doorzocht.

  • Wildcards * en ?:

water* zoekt zowel op water als op waterloop, watergang, etc.
Zoeken naar gemaal kan op de volgende mogelijkheden met wildcards.

gemaa?
*aal
*maal


  • Exact zoeken op meerdere woorden met " ".

Bijvoorbeeld: "waterschap Hunze en Aa's" (niet hoofdlettergevoelig)

  • OR funtie

Bijvoorbeeld: sloot or greppel voor resultaten die de woorden sloot of greppel bevatten.

Relevantie
Het systeem maakt bij uw zoekopdracht een berekening. Resultaten die volgens het systeem het meest overeenstemmen met uw zoekvraag worden als eerste gepresenteerd. In de linker kantlijn kan een selectie gemaakt worden uit verschillende categorieën.

Zoeken met Bevat... uit zoekbalk bovenaan pagina's zoekt ook op tekst op pagina

Bij het intypen van een zoekterm in de balk verschijnt er na een paar letters een balk onder de zoekbalk waar staat Bevat:... (de ingetypte letters). Deze manier van zoeken doorzoekt de hele Aquo Wiki, dus ook pagina's waar de zoekterm op voorkomt als tekst. Dit is dus uitgebreider, maar meestal minder overzichtelijk.

Zoeken in een domeintabel

Als je weet in welke tabel je wilt zoeken is deze functie handig.
Er zijn twee verschillende soorten domeintabellen, die ook verschillende manieren van zoeken hebben. De domeintabellen Parameter, Waardebepalingsmethode, Biotaxon en Waarnemingssoort zijn zo groot dat ze op een andere manier in de Aquo Wiki zijn opgenomen dan de andere domeintabellen. Op deze manier worden de tabellen snel ingeladen en zijn ze goed te doorzoeken.

Deze grote tabellen hebben een eigen zoekscherm bovenaan staan waarbij elke kolom van de tabel doorzocht kan worden. Tevens kan er op combinaties gezocht worden.

De overige domeintabellen hebben rechts boven de tabel 'Zoekopdracht:' staan. Deze zoekopdracht zoekt over alle kolommen en markeert het overeenkomende stuk van de zoekterm in geel.

Zoeken over alle domeintabellen

Als je niet weet in welke domeintabel de te zoeken waarde voorkomt, maar welk exact de zoekterm, is deze functie handig. Ga in menu Domeintabellen naar 'Lijst van actuele domeintabellen' of 'Lijst van alle domeintabellen (incl. historie)'. Onder van A tot Z staat (zoeken op domeintabellen (ook in tijd), klik hierop. In het volgende scherm kan de zoekterm worden ingevuld bij 'Waarde in naam:' en evt. de 'Datum geldig op:'. Daaronder selecteer je met de radiobuttons of je zoekt in alleen domeintabellen of in de domeinwaarden.

Zoeken van domeinwaarde

Ga in menu Domeintabellen naar 'Lijst van alle domeinwaarden' en klik op de beginletter van de zoekterm. Er worden zowel geldige als vervallen waarden getoond. Door op de termen te klikken verschijnt er meer informatie.

Zoeken van begrip

Deze functie is handig als je alleen in de begrippen wilt zoeken en niet in de domeinwaarden. Ga in menu Begrippen naar Begrippen en onder van A tot Z klik op (zoeken op begrip). In het volgende scherm kan je bij 'Elementtitel (vrije tekst):' de zoekterm invullen.