Werkveld Waterveiligheid

Waterveiligheid

Het werkveld waterveiligheid is voor wat betreft de informatievoorziening volop in ontwikkeling. Er zijn tal van projecten en initiatieven die moeten zorgen voor onder andere betere monitoring van keringen, het versterken van keringen en het toetsen van keringen.

Het Informatiehuis Water is onder andere betrokken bij de volgende onderwerpen:

  • HWBP (Hoogwater Berschermingsprogramma)
  • WTI2017 (Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017)
  • ROR (Europese Richtlijn Overstromingsrisico's)
  • Digitale Delta
  • Nationale Basisbestanden

Al deze onderwerpen hebben specifieke informatiebehoeften die het Informatiehuis Water samen met de belanghebbenden in kaart brengt. Uiteindelijk zal dit leiden tot wijzigingen en een grote aanvulling op de Aquo-standaard. Wilt u meer weten over dit traject of op de hoogte worden gehouden over de voortgang, laat dit dan weten aan onze Servicedesk.

Voordelen en toepassing van de Aquo-standaard:

  • Standaardisatie voor de uitwisseling 1) van bijvoorbeeld meetgegevens over de toestand van een waterkering en 2) van gegevens over geografische objecten, waterkeringen en kunstwerken. De standaard stelt hiermee ook randvoorwaarden aan de database van een waterbeheerder, zodat uitwisseling volgens Aquo mogelijk is en landelijke informatiebeelden kunnen worden samengesteld..


Relevante Aquo-onderdelen:

Aquo onderdeel Productnaam Toelichting
Aquo-model IMWA Waterveiligheid Voor gestandaardiseerd uitwisselen van keringeninformatie.
Aquo-model IM Metingen Voor gestandaardiseerd uitwisselen van fysisch-chemische en biologische meetgegevens.
Aquo-model IMWA Voor gestandaardiseerd uitwisselen van geografische gegevens over waterkeringen en kunstwerken.