Relatieklasse SubjectFeatureComplex

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel SIKB 14.5
Relatiesoort-->Sikb 14.5/doc/relatiesoort/subject.relatedsubject subject Subject relatedSubject SubjectOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
role De rol van het ene subject tot het andere. Betrokkenen (subject 2) kunnen bijv. Projectleider zijn van een Organisatie (subject 1). Domeintabel: RelatedSubjectRollen GenericName 0..1
relatedSubject domeintabel: GerelateerdeSubjectRol Subject 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie