Semantisch model Aquo

In het semantisch model Aquo staan alle toepassingen aangegeven waarvoor, op dit moment, binnen de Aquo-standaard informatiemodellen zijn opgesteld. Onderstaand diagram toont dit overzicht en de relaties tussen deze informatiemodellen. IMWA Normen, Kunstwerken en Profielen zijn ondersteunend aan IMWA Waterveiligheid en Watersysteem. Alle IMWA onderdelen zijn gekoppeld via IMWA Kern, dat een specialisatie is van de NEN3610 en gebruik maakt van IMGeo.

Voor het uitwisselen van meetgegevens is het informatiemodel Metingen, IMWA Kern gebruikt IM Metingen. IM Metingen is een specialisatie van Observations & Measurements (O&M).

Voor meer informatie over IMWA Kern, Kunstwerken, Watersysteem, Waterveiligheid, Normen en Profielen kunt u in onderstaand diagram op de betreffende package (blauwe blokken) klikken. Ook in het menu is voor deze modellen een optie aanwezig.

IMWA KRW (pre aquo) voldoen nog niet aan de eisen gesteld door het MIM (Metamodel InformatieModellering) en kan daarom nog niet op deze Wiki getoond worden. De modellen IMWA KRW I Maatregelen en IMWA KRW II Monitoring programma worden verder ontwikkeld voor algemeen gebruik (niet alleen voor KRW) en geheel volgens de MIM regels waarna ze ook op deze Wiki getoond zullen worden. Gedetailleerde informatie over deze modellen kan binnenkort gevonden worden op onze github omgeving.

IM MetingenIMWA kernIMWA waterveiligheidIMWA WatersysteemIMWA normenIMWA kunstwerkenIMWA ProfielenEAID C14D4956 18F1 42bd B507 948C35A8F57B.png
Over deze afbeelding