Pre Aquo

Pre Aquo betekent dat een voorlopige eisen stellende afspraak met bepalingen die nog onvolledig zijn onder voorbehoud zijn opgenomen. De waterbeheerder heeft niet de wettelijke verplichting deze afspraak te volgen, maar dient er wel rekening mee te houden dat deze uiteindelijk wordt opgenomen in de Aquo-standaard. Het is de bedoeling om de afspraak uiteindelijk in de Aquo-standaard op te nemen als verdere testen of aanvullingen zijn gedaan en daarover overeenstemming is bereikt.

Waarom pre Aquo?

De pre Aquo fase is in 2015 toegevoegd aan de Aquo-standaard voor wijzigingsvoorstellen die een grote uitbreiding op de Aquo-standaard zijn en die nog niet volledig uit ontwikkeld zijn. In deze fase kunnen de ontwikkelaars het wijzigingsvoorstel nog verbeteren, maar ook kunnen Aquo-gebruikers zich voorbereiden op deze uitbreiding van de standaard. Daarbij hebben zij de mogelijkheid om hun opmerkingen op het wijzigingsvoorstel te delen met de ontwikkelaars. Eventueel kunnen de wijzigingen, die uit de ervaringen van de gebruikers komen, direct in het wijzigingsvoorstel worden verwerkt.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op afspraken die zijn opgenomen als pre Aquo:

  • Verplichting – niet bindend volgens ‘pas toe of leg uit‘;
  • Inhoud – eisen stellend karakter;
  • Betrokken partijen – zo veel mogelijk waterbeheerders;
  • Consensus – (nog) niet noodzakelijk;
  • Beheer – door IHW met IHW budget;
  • Wijzigingsproces – (nog) niet verplicht.


Alle wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard worden gepubliceerd op de Aquo-Sharepoint, ook de voorstellen voor Pre Aquo. U kunt op deze site inloggen met een gast-account (inlognaam: aquogast@gmail.com en wachtwoord: gastaquo2018) of uw persoonlijke account. Door in het overzicht met 'Alle wijzigingsvoorstellen' het filter in de kolom 'pre Aquo' op ‘Ja' te zetten ziet u alle wijzigingsvoorstellen voor pre Aquo wijzigingen.