Inschrijven introductie Aquo-standaard weer mogelijk6 december 2021


In 2022 organiseren we wederom introductiesessies op de Aquo-standaard. En wel op 31 januari, 11 april en 12 september.

Tijdens deze sessies nemen wij u mee door de Aquo Wiki. Hierdoor krijgt u in korte tijd een goed beeld waar u informatie kunt vinden, hoe de Aquo-standaard in elkaar zit en hoe u er mee kunt werken.

Waarom introductie op de Aquo-standaard? Als u in uw werk informatie over water uitwisselt, dan heeft u te maken met de Aquo-standaard: de uniforme taal voor uitwisseling van gegevens binnen de watersector! Aquo staat op de lijst met "pas toe of leg uit'-standaarden van het Forum Standaardisatie en is daarmee vanuit het ministerie verplicht gesteld. Wellicht kunt u uw weg binnen Aquo goed vinden, maar het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan meer uitleg. Voor die laatste categorie mensen organiseren we een aantal keer per jaar deze introductiesessies op de Aquo-standaard. We gaan in op de vraag wat Aquo is, hoe u het kunt gebruiken en waarom het er is. We geven uitleg over de volgende onderwerpen:

  • hoe is de Aquo-standaard opgebouwd en waar staat deze voor;
  • hoe kunt u zien welke informatie moet worden uitgewisseld volgens Aquo (lezen van schematisaties);
  • waarom de relaties in schematisaties zijn vastgelegd;
  • waar u de definities van termen kunt vinden;
  • waar de Domeintabellen staan en waarom die er zijn;
  • wat de spelregels zijn voor het indienen van een wijzigingsvoorstel op de Aquo-standaard;
  • en hoe de wijzigingsprocedure verloopt.


De introductie is bestemd voor waterbeheerders met inhoudelijke betrokkenheid. Dus niet specifiek voor de mensen die bij de ICT-kant van de uitwisseling betrokken zijn. Het doel is dat de standaard leeft voor u en u de verbindende kracht van Aquo in de watersector begrijpt.

De sessies vinden plaats via MS Teams op 31 januari, 11 april & 12 september; telkens van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden kan via servicedesk@ihw.nl o.v.v. Introductie Aquo-standaard en de door u gewenste datum van deelname.

Zie ook: Alle nieuwsberichten