totale droogweerafvoer hydraulisch

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)totale droogweerafvoer hydraulisch
Definitie (nl)de totale afvalwaterafvoer uit het rioleringsgebied tijdens droogweer.
Synoniem (nl)droog weer afvoer
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
totale droogweerafvoer hydraulischBreder
totale droogweerafvoer hydraulischCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png