drijfnet

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)drijfnet
Definitie (nl)bestaat uit een lange strook want dat verticaal in het water hangt en rechtop gehouden wordt door drijvers.
Toelichting (nl)Elk drijfnet is ongeveer vijftien meter hoog, vijfenveertig meter lang en heeft een maaswijdte van minimaal 75 millimeter. Elk schip heeft er doorgaans zo'n tachtig aan boord. Vaak wordt een groot aantal netten naast elkaar uitgezet, waardoor een kilometers lang gordijn ontstaat, een zogenaamde Muur des doods.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Synoniem (nl)ansjovissleepnet
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drijfnetCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png