1d-uitvoertraject

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-uitvoertraject
Definitie (nl)een verzameling 1D-uitvoerpunten gelegen langs een aaneengesloten deel van de schematisatie.
BronSOBEK
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-uitvoertrajectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-uitvoerpunt (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoertraject
1d-vak-uitvoertraject (Begrip)Gerelateerd1d-uitvoertraject
RDF.jpg
Aquo history.png