litorale zone (zoet)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)litorale zone (zoet)
Definitie (nl)de zone waarin plantengroei mogelijk is
Toelichting (nl)In de regel wordt hiermee het water tot een diepte van 2 meter mee bedoelt, maar in de praktijk kan dit bij zeer helder water betekenen dat het 15 m diep
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
litorale zone (zoet)Breder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png