afstandaanduiding kabel / leiding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afstandaanduiding kabel / leiding
Definitie (nl)de langs de referentielijn van een oppervlaktewater of een waterkering gemeten afstand tussen het in de referentielijn gelegen getransponeerde punt van de kabel of leiding enerzijds en anderzijds het vigerende referentiepunt
Toelichting (nl)De richting van de (oplopende) hectometrering die op het oppervlaktewater of de waterkering van toepassing is, is bepalend voor het benoemen van de begrenzing van een kabel of leiding. Bij de bedoelde benoeming wordt aangeduid wat het beginpunt van een kabel of leiding is. Het vigerende referentiepunt voor een afstandsaanduiding betreft bij een waterkering het vastgestelde nulpunt of het in de referentielijn gelegen getransponeerde punt van de dijkpaal die het dichtst bij het beginpunt van een kabel of leiding is geplaatst.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afstandaanduiding kabel / leidingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png