endocriene verstoorders

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)endocriene verstoorders
Definitie (nl)chemische stoffen die de werking van natuurlijke hormonen nabootsen.
Toelichting (nl)Voorbeelden van endocrienverstorende chemische stoffen zijn dioxines, PCB's, fenolen en verscheidene pesticiden (waarvan de belangrijkste DDT is).
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
endocriene verstoordersCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png