exoot

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)exoot
Definitie (nl)een uitheems organisme, dat zich heeft gevestigd in een land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt
Toelichting (nl)vaak als gevolg van (al dan niet opzettelijke) menselijke actriviteit. Voorbeelden van aquatische exoten in de Benelux zijn de roodwangschildpad, de Chinese wolhandkrab en de Japanse oester.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
exootCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Exoten (Domeinwaarde)Gerelateerdexoot
RDF.jpg
Aquo history.png