beug

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beug
Definitie (nl)vistuig, bestaande uit een lijn van ruim 70 meter, waaraan op bepaalde afstanden sneuen zijn vastgemaakt, voorzien van vishaken.
Toelichting (nl)De volgende kunnen onderscheiden worden: - nauwe beug: beug waarbij de sneuen 1,60 m uit elkaar staan (voor de schelvisvangst)
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Datum start2011/07/04 10:26:18
Datum gewijzigd2016/01/14 15:25:33
StatusG
Id23739

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beugCategorie van
beugGebruik voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png