natuurlijke kolonisatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)natuurlijke kolonisatie
Definitie (nl)nieuwe dieren en planten die op een natuurlijke manier ergens terechtkomen.
Toelichting (nl)Soorten kunnen ook op natuurlijke wijze hun leefgebied of areaal verder uitbreiden. Klimaatsveranderingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat soorten hun leefgebied gaan uitbreiden of verleggen. Denk hierbij aan typisch zuidelijke soorten die nu ook i
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurlijke kolonisatieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png