vislift

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)vislift
Definitie (nl)een vispassage in de vorm van een spiraal met opeenvolgende kamers, waarbinnen een vis zich met behulp van een waterstroom kan verplaatsen
Toelichting (nl)Dit type vispassage kan (indien hiervoor ingericht) uitgerust zijn met sensoren en camera's waarmee gegevens verzameld worden over waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en ecologische toestand. Ook is het mogelijk om via een dashboard, ook op afstand, de eigenschappen van de vispassage aan te passen, zodat bijvoorbeeld de vispassage wordt afgestemd op een migrerende vissoort of op het seizoen. In de vispassage is een pomp aanwezig die een lokstroom creëert om de vissen de vispassage in te lokken. Ook is er een rustkamer aanwezig, waarin de vissen kunnen wennen aan de omgeving.
BronAquo
Begin geldigheid2011-07-26
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
visliftBreder
visliftCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vislift (Domeinwaarde)Gerelateerdvislift
RDF.jpg
Aquo history.png