coccolieten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)coccolieten
Definitie (nl)kalkschaaltjes die worden geproduceerd door bepaalde eencellige algen, coccolithoforen genoemd.
Toelichting (nl)Coccolieten zinken na afscheiding of sterfte van het organisme naar de bodem om daar uiteindelijk een van de belangrijkste diepzeesedimenten te vormen. Coccolieten zijn samengesteld uit calciumcarbonaat en vormen de belangrijkste component van kalkafzetting
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
coccolietenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png