afwerkingslaag

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afwerkingslaag
Definitie (nl)laag die dient als afwerking van de bekledingsconstructie
Toelichting (nl)Het betreft een laag voor afwerking van de bekledingsconstructie die geen specifieke waterkerende, maar voornamelijk een estetische, functie heeft
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png