lichtreflectiefractie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)lichtreflectiefractie
Definitie (nl)verhouding van de hoeveelheid licht met een bepaalde golflengte(bereik) dat ten opzichte van de totale hoeveelheid gereflecteerd zonlicht wordt gereflecteerd van het aardoppervlak
Toelichting (nl)Als parameter geeft deze grootheid een indicatie van hoe het gesteld is met de bodemvegetatie. In de bepaling van deze parameter wordt de hoeveelheid gereflecteerd licht geïntegreerd over een bepaald golflengte bereik. In de uitwisseling wordt dit bereik in de hoedanigheid opgenomen.
BronW-1309-0001
Begin geldigheid2013/10/29
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lichtreflectiefractieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png