bypassleiding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bypassleiding
Begin geldigheid2016/01/19
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bypassleiding (Domeinwaarde)Gerelateerdbypassleiding
Bypassleiding (Symbool)Gerelateerdbypassleiding
RDF.jpg
Aquo history.pngSymbolen

 Afbeelding van
Bypassleiding02-01-28.jpg