route

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)route
Definitie (nl)een logische verzameling meetpunten met als doel waarnemingen, bemonstering en onderhoud te kunnen plannen
BronAdventus
Label (en)route
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
routeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wegroute (Begrip)Brederroute
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdroute
RDF.jpg
Aquo history.png