Grootheid_dummy

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id842
VoorkeurslabelGrootheid_dummy
Definitie (nl)Grootheid is opgenomen de domeintabel Parameter vanwege een technisch probleem. Deze dummy tabel is opgenomen zodat dit beter te herleiden is.
Reden beeindigingvervallen n.a.v W-1712-0009 update 2018-12
Is open domeinN
Begin geldigheid2012-06-09
Eind geldigheid2018-12-10
MetadataId, Omschrijving, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Grootheid_dummy gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png