RichtlijnType

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id602
VoorkeurslabelRichtlijnType
Definitie (nl)Deze domeintabel bevat een lijst met relevante richtlijnen voor de watersector
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Rapport-aquo-praktijkrichtlijnen-domeintabellen.pdf
Is open domeinJ
Begin geldigheid2011-10-29
Eind geldigheid2018-12-11
Datum gewijzigd2013-09-28
XSDAquo-domein_typerichtlijn_2013.xsd
MetadataCodes, Omschrijving, Groep, Titel, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel RichtlijnType gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Titel (Volledige titel van de norm of het voorschrift, zoals bekend bij o.a. het NNI.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png