FunctieKunstwerk

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id802
VoorkeurslabelFunctieKunstwerk
Definitie (nl)Aquo-domeintabel met functies van kunstwerken
Reden beeindigingvervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
Is open domeinJ
Begin geldigheid2012-05-11
Eind geldigheid2018-12-11
XSDAquo-domein_functiekunstwerk_2013.xsd
MetadataId, Omschrijving, Groep, Code, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel FunctieKunstwerk gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Code (Aquo Code)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png