ToestandEffect

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelToestandEffect
OmschrijvingToestandEffect
Id3
Begin geldigheid2011-11-11
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ToestandEffectBreder


RDF.jpg
Aquo history.png