(scheeps)werktuigkundige

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)(scheeps)werktuigkundige
Definitie (nl)(Scheeps)officier die belast is met de zorg voor onderhoud en werking van de technische installaties
Toelichting (nl)Wij onderscheiden hoofdboordwerktuigkundigen (HWTK), boordwerktuigkundigen (WTK) en assistent-boordwerktuigkundigen. Informeel ook eerste meester, tweede meester enzovoort.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Datum start2011/07/04 10:46:29
Datum gewijzigd2016/01/21
WijzigingsnummerNvt
StatusG
Id30375

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
(scheeps)werktuigkundigeCategorie van
(scheeps)werktuigkundigeGebruik voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png