(scheeps)werktuigkundige

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)(scheeps)werktuigkundige
Definitie (nl)(Scheeps)officier die belast is met de zorg voor onderhoud en werking van de technische installaties
Toelichting (nl)Wij onderscheiden hoofdboordwerktuigkundigen (HWTK), boordwerktuigkundigen (WTK) en assistent-boordwerktuigkundigen. Informeel ook eerste meester, tweede meester enzovoort.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Synoniem (nl)machinist
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerNvt
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
(scheeps)werktuigkundigeCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png