stroomribbel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stroomribbel
Definitie (nl)langwerpige afzetting op de waterbodem die loodrecht op de stroomrichting door stromend water wordt gevormd
Begin geldigheid2016/12/06
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Stroomribbels (Domeinwaarde)Gerelateerdstroomribbel
RDF.jpg
Aquo history.png