intershipverkeer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)intershipverkeer
Definitie (nl)radiotelefonieverkeer tussen schepen onderling.
Toelichting (nl)Is voor de Rijn en binnenwateren slechts toegestaan op de kanalen 10 en 13 van de marifoon, en dan nog met gereduceerd vermogen. De kanalen 6, 8 en 13 zijn bestemd voor het intershipverkeer op zee, waarbij kanaal 13 slechts mag worden gebruikt voor de coördinatie van scheepsbewegingen en andere op de veiligheid betrekking hebbende communicatie tussen schepen onderling.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Synoniem (nl)schip-schipverkeer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png