[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]
Omschrijving[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]
Id7160
CodesWNS6790
Begin geldigheid2011-06-11
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]Breder
[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]ChemischeStofObject
[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]Compartiment2
[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]Eenheid2
[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]Grootheid
[] [MASSFTE] [Flu] [mg/kg] [dg] [NT]Hoedanigheid2


RDF.jpg
Aquo history.png