ObjectStatus

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id1106
VoorkeurslabelObjectStatus
Definitie (nl)Aanduiding van de status van de levenscyclus van een object
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.IHW.nl
Is open domeinN
Begin geldigheid2017-08-05
Eind geldigheid2100-01-01
MetadataId, Omschrijving, Code, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel ObjectStatus gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Code (Aquo Code)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png