vuilwaterriool, niet-centraal lozend

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabelvuilwaterriool, niet-centraal lozend
Omschrijvingvuilwaterriool, niet-centraal lozend
Id2
Codes2
Afkorting2
Begin geldigheid2011-10-22
Eind geldigheid2011-10-24
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vuilwaterriool, niet-centraal lozendBreder


RDF.jpg
Aquo history.png