GEEN GEBREKEN

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelGEEN GEBREKEN
OmschrijvingGEEN GEBREKEN
Id999997
Begin geldigheid2011-09-10
Eind geldigheid2011-10-12
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GEEN GEBREKENBreder


RDF.jpg
Aquo history.png