IMWA waterveiligheid

Het Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen.

De ontwikkeling van het model IMWA Waterveiligheid is een belangrijke opmaat voor de standaardisatie van de informatievoorziening voor waterkeringen. Het informatiemodel omvat een beschrijving van de gegevens die binnen de sector uitgewisseld moeten (gaan) worden. Met IMWA Waterveiligheid is het mogelijk om de gegevensuitwisseling van keringeninformatie, gebaseerd op gestandaardiseerde en uniforme gegevens, te faciliteren.

De drie onderstaande diagrammen tonen de verschillende onderdelen van het model IMWA Waterveiligheid:

  • Waterkeringen
  • Grondconstructie (dijk/dam)
  • Prioriteren en programmeren (HWBP)
  • Beoordelingsinstrumentarium (BOI2023)


Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/aansluitconstructieImwa sim 22.1/doc/objecttype/flexibelewaterkeringImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/vakindelingImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 22.1/doc/objecttype/referentiestelselImwa sim 22.1/doc/objecttype/referentiepuntImwa sim 22.1/doc/objecttype/kistdamImwa sim 22.1/doc/objecttype/wandconstructieImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringstelselImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringsectieImwa sim 22.1/doc/objecttype/dijktraject542CEF33-F3DC-45ab-B091-62B1BDF5C54B.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1200px. Toon op ware grootte

Imwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 22.1/doc/objecttype/afwerkingslaagImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/kernopbouwImwa sim 22.1/doc/objecttype/bekledingsconstructieImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/basismateriaalImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/oeververdedigingImwa sim 22.1/doc/objecttype/uitvullaagImwa sim 22.1/doc/objecttype/teenconstructieovergangsconstructieImwa sim 22.1/doc/objecttype/teenbestortingImwa sim 22.1/doc/objecttype/geotextielImwa sim 22.1/doc/objecttype/bekledinglaagImwa sim 22.1/doc/objecttype/bodemlaagImwa sim 22.1/doc/objecttype/toplaagImwa sim 22.1/doc/objecttype/filtervlijlaag560915D1-AF0B-4f9a-920B-6985B07ABA13.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1200px. Toon op ware grootte

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/toetsspoordeelsectieImwa sim 22.1/doc/objecttype/vakindelingImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/projectfaseImwa sim 22.1/doc/objecttype/kostenramingImwa sim 22.1/doc/objecttype/urgentieImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringstelselImwa sim 22.1/doc/objecttype/toetsspoorsectieImwa sim 22.1/doc/objecttype/versterkingsprojectImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringsectie50CB50E0-3A2E-4b4a-89A5-863CA7DCADD3.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1400px. Toon op ware grootte

Boi2023 1.0/doc/objecttype/waterkeringsectieBoi2023 1.0/doc/objecttype/vakindelingBoi2023 1.0/doc/objecttype/waterkeringstelselBoi2023 1.0/doc/objecttype/analysedeelvakBoi2023 1.0/doc/objecttype/specifiekfaalmechanismeBoi2023 1.0/doc/objecttype/generiekfaalmechanismeBoi2023 1.0/doc/objecttype/deelvakBoi2023 1.0/doc/objecttype/analysedeelvakgecombineerdBoi2023 1.0/doc/objecttype/faalanalyseBoi2023 1.0/doc/objecttype/faalmechanismeBoi2023 1.0/doc/objecttype/beoordelingsprocesBoi2023 1.0/doc/objecttype/veiligheidsoordeel083ABD8C-426E-4912-AEAE-D443D9F7CC2D.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 2000px. Toon op ware grootte