IMWA kunstwerken

Het nieuwe IMWA Kunstwerken en Constructies zal hier worden getoond na het doorlopen van de publieke consultatie, dit is het huidige IMWA Kunstwerken gebaseerd op NEN3610:2011.

Het model IMWA Kunstwerken is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens en andere kenmerken van waterstaatkundige kunstwerken te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH). Het is ontwikkeld voor de uitwisseling van kunstwerkdata naar een centrale voorziening voor het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang. Deze ontsluiting vindt plaats op PDOK van het Kadaster. Waterschappen wisselen de betreffende datasets met PDOK uit middels hun Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA kunstwerken geïmplementeerd.

Onderstaand diagram toont model IMWA Kunstwerken. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/verbeterinstallatieImwa sim 22.1/doc/objecttype/putImwa sim 22.1/doc/objecttype/coupureImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/tunneldeelImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/voordeImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/doorstroomopeningImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/pompImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/afsluitmiddelImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkcomplexImwa sim 22.1/doc/objecttype/vuilvangImwa sim 22.1/doc/objecttype/peilschaalImwa sim 22.1/doc/objecttype/vastedamImwa sim 22.1/doc/objecttype/zandvangImwa sim 22.1/doc/objecttype/bodemvalImwa sim 22.1/doc/objecttype/overbruggingsdeelImwa sim 22.1/doc/objecttype/brugImwa sim 22.1/doc/objecttype/aquaductImwa sim 22.1/doc/objecttype/hevelImwa sim 22.1/doc/objecttype/sifonImwa sim 22.1/doc/objecttype/vispassageImwa sim 22.1/doc/objecttype/duikerImwa sim 22.1/doc/objecttype/gemaalImwa sim 22.1/doc/objecttype/stuwImwa sim 22.1/doc/objecttype/sluisE13F03E1-19F3-4a7a-9AF1-BDE5D28348BD.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte