IMWA kern

IMWA Kern is de basis van het semantisch model IMWA. In IMWA Kern zijn alle objecten beschreven die de overige IMWA onderdelen gebruiken. Door op deze manier te modelleren hoeft een definitie van bijv. een kunstwerk maar op één plaatst te worden vastgelegd. Onderstaand diagram toont model IMWA kern. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterstaatswerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/administratiefgebiedImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/profielverdedigingImwa sim 22.1/doc/objecttype/beschermingszoneImwa sim 22.1/doc/objecttype/overbruggingsdeelImwa sim 22.1/doc/objecttype/tunneldeelImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/putImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterinrichtingselementImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/natteecologischezoneImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/wegdeelImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterschapImwa sim 22.1/doc/objecttype/ondersteunendwegdeelImwa sim 22.1/doc/objecttype/grondwateronttrekkingImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterwinningImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewateronttrekkingImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewaterlozingImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/beschermdgebiedImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbeheergebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/objectmetadataImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterdeelImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/objecttype/ondersteunendwaterdeelImwa sim 22.1/doc/interface/Imwa sim 22.1/doc/interface/4E54A09F-4CD5-49b9-B78F-77C1D41FF8A8.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 2300px. Toon op ware grootte
Bij IMWA Kern hoort ook het informatiemodel Zoneringen. Dit model beschrijft hoe een waterstaatswerk zich relateert aan een waterstaatkundige zonering. Het staat hieronder afgebeeld.

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/waterstaatswerkImwa sim 22.1/doc/objecttype/kunstwerkImwa sim 22.1/doc/interface/registratiefgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 22.1/doc/objecttype/beschermingszoneImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterstaatkundigezoneringImwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaam316EFC8C-85D5-4c3f-A717-01B845FF7D31.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte