IMWA Profielen

IMWA Waterveiligheid en IMWA Waterysteem maken gebruik van het model IMWA Profielen. Dit model ondersteunt (landmeetkundige) lengte- en dwarsprofielen van objecten in de modellen Waterveiligheid en Watersysteem.
Onderstaand diagram toont model IMWA profielen.

Imwa sim 22.1/doc/objecttype/geotechnischprofielImwa sim 22.1/doc/objecttype/kenmerkendeprofiellijnImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterkeringImwa sim 22.1/doc/objecttype/waterbergingsgebiedImwa sim 22.1/doc/interface/relieffeatureImwa sim 22.1/doc/objecttype/oppervlaktewaterlichaamImwa sim 22.1/doc/objecttype/profielparameterImwa sim 22.1/doc/objecttype/gemetenprofielpuntImwa sim 22.1/doc/objecttype/profielpuntImwa sim 22.1/doc/objecttype/profielE95882BA-4FD9-4da3-BFEF-5EA1E340D0C5.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1600px. Toon op ware grootte