Gecorrigeerde metadata in Aquo-standaard12 juli 2021


In de Aquo Wiki stond een aantal fouten in de metadata. Deze hebben we gecorrigeerd in de Aquo-update 2021-06.

Het betreft de volgende aanpassingen:

  • De definitie van een domeintabel was in de metadata verwoord als “Toelichting (NL)”. Dit is niet juist en is aangepast naar het label “Definitie (NL)”. Impact: bij het opvragen van de metadata van de domeintabellen, moet u voor de definitie van de domeintabel het label “Definitie (NL)” opvragen i.p.v. “Toelichting (NL)”.
  • De toevoeging van de relatie "Gepresenteerd door" in de begrippen. Zo wordt vanuit het begrip de relatie gelegd naar de symbool weergave van een begrip.

Er komen nog aanpassingen aan in de Datumlabels van begrippen en in Synoniemen. Wanneer die doorgevoerd zijn, zullen wij u hierover in onze nieuwsbrief informeren.

Waarom zijn deze aanpassingen nodig? De Aquo-standaard is nu opgebouwd op basis van linked-data uitgangspunten. In deze uitgangspunten is het correct vastleggen van metadata erg belangrijk. Het moet conform de internationale richtlijnen zijn ingericht. Door het vastleggen van metadata kunnen we gegevens met begrip uitwisselen en worden deze vindbaar en herbruikbaar. Hoe beter de kwaliteit van de metadata, hoe gemakkelijker het wordt voor u als gebruiker.

Zie ook: Alle nieuwsberichten