Eigenschap:Reden beeindiging

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Reden beeindiging
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
vervallen n.a.v W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
RfC W-1010-0014, naar subtabel afrastering soorten  +
RfC W-1010-0014, waarden zijn subset van Afsluitwijzen  +
RfC W-1010-0014, subset van Besturingswijze  +
RfC W-1010-0014, waarden zijn subset van Afsluitwijzen  +
IMWA Waterveiligheid door tabel AfsluitmiddelType vervangen  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +
B
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
n.a.v. W-1712-0009 vervallen update 2018  +
RfC W-1010-0014, subset van Besturingswijze  +
vervallen n.a.v. W-1712-0009 update 2018-12  +