Eigenschap:Metadata

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Geen underscores (_) gebruiken, maar spaties
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Omschrijving  +, Afkorting  +, Codes  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Id  +, Codes  +, Omschrijving  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Id  +, Codes  +, Omschrijving  +,
Omschrijving  +, Id  +, Begin geldigheid  +,
B
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,
Codes  +, Omschrijving  +, Afkorting  +,